این دوره برای آن دسته از عزیزان و هنرجویان برگزارمی گردد که دوره های قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و قصد دریافت کارت مستری و نمایندگی در استانها و شهرستانهای کشور و یا نمایندگی خارج از کشوررا دارند.
هنر جویان باشرکت در این دوره و فراگیری سر فصل های آموزشی نهایی مربوط به سایبر،طراحی و ارائه سیستم های مراقبتی،روانشناسی پیشرفته به سطح عالی ارتقا می یابند همچنین در این دوره نحوه ارائه مطالب و مباحث مربوط به مربیگری در اختیار بادیگارد آموزش دیده قرارمی گیرد تا بتواند با آگاهی و تسلط کامل به عنوان نماینده آکادمی IBGO در راستای برگزاری دوره های آموزش بادیگاردی و تشریفات در استان خود اقدام نماید. همچنین کسانی که قصد دریافت نمایندگی خارجی را دارند علاوه بر مطالب و سر فصل های ذکر شده بعداز ارائه مدرک معتبر زبان انگلیسی باید دروهء زبان تخصصی بادیگاردی را در آکادمی IBGO بگزرانند.