مقاله بادیگارد 4

اکادمی با داشتن مربیان و اساتید برجسته و مجرب و حرفه ای به افراد و سازمانها کمک میکند تا با روشهای مختلف و نوین به جهان علم حفاظت و دفاع شخصی دست رسی پیدا کنند … اموزش ببیند و سطح امادگی را بالاببرند… اموزش حمایت و مراقبت صدور مدارک و گواهینامه معتبر اموزش … معرفی ..پیگیری…و پشتیبانی تخصصی اموزش… مربیان ..ورزشکاران حرفه ای و فعال در رشته های ورزشی و مدیران بخش خصوصی با ارائه مدارک معتبر در الویت اموزش قرار دارند.